DATAKEEPER

DATAKEEPER
EN PROCES

Om op een veilige en betrouwbare manier in aanmerking te kunnen komen voor je toegewezen woning in IVY, willen we graag je (persoons)gegevens verifiëren via Datakeeper. Datakeeper is een applicatie op je telefoon om dit veilig en snel te doen en wordt ondersteund door Rabobank. Via deze pagina willen we je graag informeren over het gebruik van Datakeeper. Lees deze pagina zorgvuldig en doorloop het stappenplan om je inschrijving compleet te maken.

Met Datakeeper kunnen we jouw privacy beter waarborgen en ben je zelf in controle over de verstuurde gegevens. Niemand anders dan jij heeft inzicht in de gegevens die op je telefoon staan opgeslagen. Het compleet maken van je inschrijving via Datakeeper vindt plaats na toewijzing van een woning en is een verplicht onderdeel.

Voor nu vragen we je alvast te controleren of je beschikt over je inloggegevens van DigiD. Het is niet mogelijk om in te loggen met de DigiD app. Je moet dus in het bezit zijn van gebruikersnaam en wachtwoord. Kijk op DigiD om te controleren of de sms-verificatie aanstaat. Op deze site van DigiD kan je met de grote oranje button inloggen en het verifiëren per sms aanzetten.

MET GEBRUIK VAN DATAKEEPER

Met Datakeeper kunnen we de benodigde gegevens van je controleren als je in loondienst bent, maar we hebben nog een aantal aanvullende documenten nodig die niet via Datakeeper op te vragen zijn als je ondernemer, gepensioneerd of uitkering gerechtigd bent. Hiernaast is aangegeven welke aanvullende gegevens er nodig zijn naast Datakeeper.

In het verlengde van Datakeeper zal de verhuurder voor het project IVY het betalingsmoraal toetsen, waarbij wordt berekend of de consument zijn vaste lasten van de afgelopen 12 maanden consistent heeft betaald. Kandidaten zullen niet worden afgewezen op basis van de uitslagen van betalingsmoraal, deze gegevens worden slechts gebruikt omwille van het verder digitaliseren en vereenvoudigen van het verhuurproces. Het betalingsmoraal is een nieuwe functionaliteit van de Datakeeper app, we ontvangen daarom graag uw feedback wanneer er iets niet klopt.

De aanvullende documenten zijn via het woningdossier te uploaden en willen wij liever niet per e-mail ontvangen. Hierdoor kunnen we jouw privacy beter waarborgen.

Heeft u geen interesse meer en wilt u uw gegevens wissen? Verwijder uw account en documentatie. Uw gegevens worden daarmee verwijderd.

 • Kopie ID kaart/Paspoort. Pasfoto en BSN-nummer moeten afgeschermd zijn, hiervoor kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid.
 • Uittreksel bevolkingsregister (in het geval van meerdere huurders van beiden, maximaal 3 maanden oud). Een BRP aanvragen doe je hier.
 • Werkgeversverklaring van maximaal 3 maanden oud.
 • 3 meest recente salarisstroken. Tenaamstelling dient zichtbaar te zijn.
 • 3 recente bankafschriften, waaruit het salaris blijkt. Tenaamstelling dient zichtbaar te zijn.
 • Als ondernemer kun je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543 of door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met een DigiD.
 • Heb je geen inkomensverklaring? Dan is een accountants- of boekhoudersverklaring met jaarrekening noodzakelijk.
 • Balans, winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar opgemaakt en ondertekend door accountant / administratiekantoor.
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
 • Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
 • Recent uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (niet ouder dan 3 maanden)
 • Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst
 • Drie bankafschriften waarop de storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is.
 • Laatste 3 betaalspecificaties uitkering;
 • Laatste 3 bankafschriften met stortingen AOW (meest recente);
 • Document van de uitkeringsinstantie met de maximale looptijd van de uitkering.
 • Kopie bankafschrift met eigen vermogen.

Wil je meer weten over Datakeeper? Ga dan naar Datakeeper.nl voor meer informatie.